White wallpaper

 

 

'Nostalgia' Botanical Floral Wallpaper by Woodchip & Magnolia
Nostalgia
 • From £1.75

Wallpaper

Painted White Brick Wallpaper by Woodchip & Magnolia
Painted White Brick
 • From £1.50

Wallpaper

Cracked Painted White Brick
 • From £1.50

Wallpaper

Circular Tin Tile Wallpaper by Woodchip & Magnolia
Circular Tin Tile
 • From £1.50

Wallpaper

Concrete Effect Panel Wallpaper by Woodchip and Magnolia
Concrete Panel
 • From £1.50

Wallpaper

Tin Tile in White Wallpaper by Woodchip & Magnolia
Tin Tile White
 • From £1.50

Wallpaper

'Mosley Street' Brick Wallpaper By Woodchip & Magnolia
Mosley Street Brick
 • From £1.50

Wallpaper

'Queens Anne's lace' Wallpaper by Woodchip & Magnolia
Queens Anne's Lace
 • From £1.50

Wallpaper

Va Va Frome Noir Green Leaf Botanical Wallpaper By Pearl Lowe
Va Va Frome Noir/Green
 • From £1.75

Wallpaper

Painted White Chevron
 • From £1.50

Wallpaper

Floral Still Life White
 • From £1.75

Wallpaper

Plaster Brick Effect Wallpaper By Woodchip & Magnolia
Plaster Brick
 • From £1.50

Wallpaper

White Wood Panel by Woodchip & Magnolia
White Wood Panel
 • From £1.50

Wallpaper

'Stay Wild' Pink neon effect wallpaper
Stay Wild Pink Neon
 • From £1.50

Wallpaper

Chevron in White by Woodchip & Magnolia
Chevron White
 • From £1.50

Wallpaper

Va Va Frome Meadow Green Leaf Botanical Wallpaper By Woodchip & Magnolia
Va Va Frome Meadow Green
 • From £1.75

Wallpaper

Crushed Paper Wallpaper by Woodchip & Magnolia
Crushed Paper
 • From £1.75

Wallpaper